Pogoji

bannerAbout

Pogoji

Ta pogodba vsebuje pogoje za uporabo WELLDONE ELECTRONICS LTD. Spletna stran. Kot se uporablja v tej pogodbi: (i) "mi", "mi" ali "naš" se nanaša na WELLDONE ELECTRONICS LTD .; (ii) "vi" ali "vaš" se nanaša na fizično ali pravno osebo, ki uporablja "spletno mesto; (iii)" spletno mesto "se nanaša na vse vidne strani (vključno z glavo strani, grafiko po meri, ikonami gumbov, povezavami in besedilom) , osnovno programsko kodo in spremljajoče storitve ter dokumentacijo tega spletnega mesta in (iv) "Partner" se nanaša na tretjo osebo, s katero je WELLDONE ELECTRONICS LTD. ustvaril različico tega spletnega mesta ali ki jo je pooblastila družba WELLDONE ELECTRONICS LTD. povezati na to spletno stran ali s katero ima družba WELLDONE ELECTRONICS LTD. skupne tržne odnose. Z dostopom, brskanjem in / ali uporabo te spletne strani potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjali, da vas zavezujejo ti pogoji in izpolnjujejo vse veljavne zakone in druge predpise.
 

1. Imetnik licence za uporabo

Podeljujemo vam omejeno, neizključno, neprenosljivo in preklicljivo licenco za uporabo spletnega mesta samo za upravljanje vašega nakupnega postopka, vključno z ogledom, zahtevanjem, odobritvijo in naročanjem izdelkov zase ali v imenu vašega podjetja. Kot imetnik licence spletnega mesta ne smete najeti, dati v zakup, podeliti zaščitnega deleža ali kako drugače prenesti pravic, ki jih imate pri uporabi tega spletnega mesta. Nadalje niste pooblaščeni za nadaljnjo prodajo storitev upravljanja in obdelave nakupov tega spletnega mesta.
 

2. Brez garancije / zavrnitve odgovornosti

WELLDONE ELECTRONICS LTD. in njegovi partnerji ne jamčijo, da bo vaša uporaba spletnega mesta nemotena, da bodo dostavljena sporočila ali zahteve ali da bo delovanje spletnega mesta brez napak ali varno. Poleg tega varnostni mehanizmi, ki jih izvaja WELLDONE ELECTRONICS LTD. in njegovi partnerji imajo lahko neločljive omejitve, zato se morate sami prepričati, da spletno mesto v zadostni meri ustreza vašim zahtevam. WELLDONE ELECTRONICS LTD. in njegovi partnerji niso odgovorni za vaše podatke, ne glede na to, ali prebivajo na naših ali vaših strežnikih.
Odgovorni ste za vso uporabo računa in ohranjanje zaupnosti gesla in podatkov. Odsvetujemo vam skupno rabo gesla in številke računa z nikomer; vsaka taka izmenjava bo v celoti na lastno odgovornost. V skladu s tem bi morali izbrati enolično, ne očitno geslo in ga pogosto spreminjati.
Družba WELLDONE ELECTRONICS LTD. Spletna stran in njena vsebina sta na voljo "takšna kot je" in družba WELLDONE ELECTRONICS LTD. in njegovi partnerji ne dajejo nobenih predstavitev ali jamstev v zvezi s to spletno stranjo, njeno vsebino ali katerim koli izdelkom. WELLDONE ELECTRONICS LTD. in njeni partnerji s tem izrecno zavračajo vsa jamstva, bodisi izrecna bodisi implicitna, glede prodajnosti, primernosti za določen namen ali nekršitve. Ta izjava o zavrnitvi odgovornosti družbe WELLDONE ELECTRONICS LTD. in njegovi partnerji na noben način ne vplivajo na garancijo proizvajalca, če obstaja, ki vam jo posreduje. WELLDONE ELECTRONICS LTD., Njeni partnerji, dobavitelji in prodajalci ne odgovarjajo za kakršno koli neposredno, posredno, posebno, naključno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na škodo zaradi izgubljenega prihodka, izgubljenega dobička, prekinitve poslovanja, izgubljenih informacij ali podatki, prekinitve računalnika in podobno) ali stroški nabave nadomestnega blaga ali storitev, ki izhajajo iz ali so povezani z uporabo izdelkov ali uporabo ali nezmožnostjo uporabe tega spletnega mesta, tudi če WELLDONE ELECTRONICS LTD. in / ali njegovi partnerji bodo obveščeni o možnosti takšne škode ali o kakršnem koli zahtevku katere koli druge stranke. WELLDONE ELECTRONICS LTD. in njegovi partnerji ne zastopajo ali jamčijo, da so informacije na tej spletni strani točne, popolne ali aktualne. Te omejitve bodo veljale po prenehanju veljavnosti te pogodbe.
 

3. Naslov

Vse lastniške pravice, lastniške pravice in pravice intelektualne lastnine na spletnem mestu ostanejo v družbi WELLDONE ELECTRONICS LTD., Njenih partnerjih in / ali dobaviteljih. Zakoni in pogodbe o avtorskih pravicah varujejo to spletno stran in na njej ne boste odstranjevali nobenih lastniških obvestil ali nalepk. Z uporabo tega spletnega mesta nobene pravice intelektualne lastnine ne bodo prenesene na vas.
 

4. Nadgradnje

WELLDONE ELECTRONICS LTD. in njegovi partnerji si pridržujejo pravico do posodabljanja in nadgradnje spletnega mesta po lastni presoji, ne da bi vas o tem obvestili, vključno z, vendar ne omejeno na, spreminjanjem funkcionalnosti, uporabniškega vmesnika, postopkov, dokumentacije ali katerega koli od pogojev te pogodbe. WELLDONE ELECTRONICS LTD. nadalje si pridržuje pravico, da spremeni katere koli pogoje, vsebovane v teh navodilih in v pravilnikih, tako da jih objavi na spletnem mestu. Če so kakršne koli posodobitve, nadgradnje ali spremembe nesprejemljive za vas, je edina možnost, da prenehate uporabljati spletno mesto. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta po kakršni koli spremembi na našem spletnem mestu ali objavi novega sporazuma na naši spletni strani bo zavezujoča za sprejetje spremembe.
 

5. Prepoved spreminjanja

V skladu z zgoraj navedeno licenco vam je prepovedano spreminjati, prevajati, prevajati, razstavljati ali spreminjati inženiring ali kako drugače poskušati pridobiti izvorne kode za delovanje spletnega mesta ali ustvariti izpeljanko WELLDONE ELECTRONICS LTD. temelji na spletni strani ali njenih delih. Za namene te pogodbe "obratni inženiring" pomeni pregled ali analizo programske opreme spletnega mesta za določitev njene izvorne kode, strukture, organizacije, notranje zasnove, algoritmov ali šifrirnih naprav.
 

6. Odpoved

Ta licenca samodejno preneha veljati po našem obvestilu, če ne upoštevate tukaj opisanih pogojev. WELLDONE ELECTRONICS LTD. ima pravico odpovedati licenco kateremu koli uporabniku kadar koli iz kakršnega koli razloga ali brez njega. Takšna odpoved lahko temelji izključno na presoji družbe WELLDONE ELECTRONICS LTD. in / ali njegovih partnerjev.
 

7. Druge izjave o omejitvi odgovornosti

WELLDONE ELECTRONICS LTD. in njegovi partnerji ne bodo odgovorni ali odgovorni za kakršno koli zamudo ali neizvajanje v skladu s to pogodbo, če je takšna zamuda ali okvara posledica požara, eksplozije, delovnega spora, potresa, nesreče ali nesreče, pomanjkanja ali okvare prevoznih sredstev in / ali storitve, pomanjkanje ali odpoved telekomunikacijskih naprav in / ali storitev, vključno z internetnimi storitvami, epidemijo, poplavo, sušo ali zaradi vojne, revolucije, civilnega nemira, blokade ali embarga, božjega dejanja, kakršne koli nezmožnosti pridobitve potrebne licence, dovoljenja ali pooblastilo ali na podlagi katerega koli zakona, razglasitve, uredbe, odloka, zahteve ali zahteve katere koli vlade ali zaradi kakršnega koli drugega razloga, podobnega ali drugačnega od naštetega, zunaj razumnega nadzora družbe WELLDONE ELECTRONICS LTD. in njenimi partnerji.
Ta sporazum predstavlja popoln dogovor v zvezi s to licenco in se lahko spremeni samo s pisno spremembo, ki jo izvedeta obe strani.
Če se šteje, da je katera koli določba tega sporazuma neizvršljiva, se taka določba preoblikuje le toliko, kolikor je potrebno, da postane izvršljiva.
Izjavljate in jamčite, da ste kot posameznik, ki se elektronsko strinja s pogoji te pogodbe, pooblaščeni in pooblaščeni, da se strinjate s to pogodbo v imenu sebe in katere koli organizacije, ki jo želite zastopati.